Bo Lindell berättar om projektet i Garissa


Fredagen den 13/11
Kl 12.15 - OBS! NY TID!